W.V. Samen – Jaarvergadering 2016

Donderdag 28 januari hield de vereniging haar jaarvergadering. Voorzitter Anneke Koomen opende de vergadering met een woord van welkom aan de 74 aanwezige leden. Een speciaal welkom voor de ereleden en de jubilarissen. Anneke had ook een trieste mededeling. We hadden bericht gekregen van het plotseling overlijden van Aad Hetsen, echtgenoot van ons lid Tineke. Een schok voor ons allemaal. Nadat de notulen en het jaarverslag waren voorgelezen, gaf onze penningmeester Annie van Ophem een toelichting op het financieel verslag, dat was goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Van de Gemeenschapsveiling mochten we dit jaar €600,00 euro ontvangen. Het jaarprogramma werd bekend gemaakt en vol trots maakten we bekend dat we een eigen website hebben: www.wvsamen.nl. Deze is gemaakt door Linda van Ophem. Verder werd vermeld dat Vera Bot het secretariaat van Mariska Meester heeft overgenomen. Mariska blijft als bestuurslid actief. We hadden dit jaar 5 jubilarissen: Elly Broedersz en Jeannette Stravers 25 jaar, Tineke Hetsen, Joke Ruiter en Gitta Ruiter 40 jaar. De vier aanwezigen dames werden door Anneke bedankt met een woordje en een bloemetje voor hun trouwe lidmaatschap. Na een korte pauze werd er gekiend. De opbrengst hiervan gaat zoals gewoonlijk naar een goed doel. Dit jaar is dat de stichting “Rose Land Child Development”. Annemarie Wenners en Loes Brandsen vertelden over deze stichting die zich inzet voor de verbetering van het leven van de meest kwetsbare kinderen en hun familie in Ethiopië. Wij zijn blij dat we met een mooi bedrag van €700,00 dit project kunnen steunen. Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en wenste hen wel thuis. De eerst volgende bijeenkomst is 18 februari in de Schoof. De jubilarissen vlnr: Joke Ruiter, Gitta Ruiter, Elly Broedersz en Jeannette Stravers.