Jaarvergadering 2018

Traditiegetrouw is er in januari de jaarvergadering in ’t Fortuin. Na een woord van welkom van de voorzitter voor de 85 leden worden de notulen, het jaarverslag en het financieel verslag behandeld. De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden; afgesloten wordt met een positief saldo en de penningmeester wordt met applaus bedankt voor haar werk. De agenda wordt verder afgehandeld en bij de rondvraag noemt Margriet de Vries dat tijdens de Mariaviering in mei het Dameskoor van Wervershoof de begeleiding verzorgt en op 17 maart De Stille Omgang wordt gelopen voorafgegaan door een mis. Nadere informatie volgt nog.

H Ook dit jaar zijn er jubilarissen, t.w. Marian v.d. Gulik 25 jaar lid(niet aanwezig), Agatha Dudink-Manshanden en Annie Mes 40 jaar en Greet van Ophem 50 jaar lid. Voor de dames zijn er felicitaties en een woordje van de voorzitter en worden er bloemen overhandigd en uiteraard de foto!

Na de pauze, zoals gebruikelijk, de bingo waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor de Stichting St. Luke’s in Malawi. Theo Zijp, huisarts in Nibbixwoud, vertelt dat hij heeft gewerkt als tropenarts in het straatarme Malawi. Thans is hij voorzitter van de Stichting die ooit is opgericht door een groep mensen die het ziekenhuis bezochten en werden geconfronteerd met de erbarmelijke omstandigheden waaronder artsen en verplegers moeten werken.

Dit plattelandsziekenhuis met 5 omringende gezondheidsposten draait op de inzet en het idealisme van voornamelijk Malawianen. De focus van de Stichting ligt op het leveren van medicijnen om zo o.a. de kindersterfte, malaria en hiv te bestrijden. Destijds was de levensverwachting van de bevolking 37 jaar en momenteel is dit 50 jaar, wat voor een groot deel is toe te schrijven aan medicatie. Met behulp van donateurs probeert de Stichting jaarlijks een aantal zendingen met medicijnen te realiseren maar het blijft altijd een druppel op een gloeiende plaat! Na een gezellige en vrolijke bingo met vele mooie prijzen (mede door inbreng van de leden) kunnen we Theo Zijp het bedrag van € 750,00 aanbieden. Wij hopen dat dit bedrag zorgt voor meerdere druppels op de plaat die kunnen bijdragen ter verbetering van de gezondheid van de bevolking die afhankelijk is van dit ziekenhuis.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 22 februari in De Schoof; leden ontvangen half februari de uitnodiging en het nieuwe jaarprogramma.

Het Bestuur W.V. Samen