Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering vindt plaats op 24 januari jl. bij ´t Fortuin. Voorzitter opent de vergadering en heet de 85 leden welkom en er is een speciaal woord van welkom voor de 6 nieuwe leden. Het ledenaantal bedraagt momenteel 147. De agenda wordt afgehandeld en het nieuwe jaarprogramma toegelicht. Bij de rondvraag meldt Margriet de Vries dat er op 16 maart weer een Stille Omgang in Amsterdam wordt gelopen voorafgegaan door een Mis. Er rijdt een bus vanuit Wervershoof en men kan zich opgeven bij Margriet. Nadere info volgt. Dit jaar mogen we 6 jubilarissen feliciteren: 25 jaar lid: Mariska Meester en Dory Schouten 40 jaar lid: Gerda Groot 50 jaar lid: Siny v.d. Geest, Hilda Lakeman en Ina Vertelman Er zijn gelukwensen, een persoonlijk woordje van de voorzitter, bloemen en de foto! Na de pauze is er de traditionele bingo waarvan de opbrengst dit jaar gaat naar INLOOPHUIS MEDEMBLIK. Tom v.d. Wal komt een toelichting geven op de activiteiten van het huis. Sinds 2012 kunnen patiënten met een levensbedreigende ziekte, maar ook hun naasten, hier terecht met vragen over bijv. effecten van behandeling maar vooral is het een rustpunt waar U op weg geholpen wordt met adviezen of een training mindfulness. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals bijv. 1x per maand eten voor alleengaanden, een speciale avond voor mannen omdat zij vaak anders omgaan met hun ziekte en begeleiding en opvang van nabestaanden. Ook is er een speciale plek waar kinderen van patiënten terecht kunnen en waar een therapeut de kinderen leert omgaan met hun emoties. Ook in het pand gevestigd is de Stichting Dalisay Recovery, een plek voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Dit zijn maar enkele van de vele activiteiten; kijkt U voor meer eens op de site van het huis: www.inloophuismedemblik.nl. De bingo verloopt gezellig en er zijn veel en mooie prijzen ingebracht door de leden en het bestuur. Voor diegenen die niet in de prijzen zijn gevallen is er een troostprijs. Uiteindelijk mogen we het bestuur van het Inloophuis een bedrag van € 750,00 aanbieden waarvoor zij weer mooie dingen kunnen doen voor hun doelgroep. Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hoopt een ieder weer te mogen begroeten op 21 februari in De Schoof. Het nieuwe jaarprogramma ontvangt U rond half februari. Het Bestuur W.V. Samen