W.V. Samen – Mantelzorg

De onlangs gehouden ledenavond staat in het teken van Mantelzorg. Een actueel thema, daar ruim 2,5 miljoen Nederlanders tot deze groep behoren. Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving zijn mantelzorger als het meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden is. Het betreft een partner, ouder, kind of een ander familielid of vriend/kennis. MARK WIJNEN, de gastspreker van de avond, is werkzaam bij Stichting De Wering en zelf ook mantelzorger van zijn zwaar gehandicapte zoon die inmiddels 18 jaar is en nog thuiswonend. De Stichting biedt geen zorg maar zoekt samen met betrokkenen ondersteuning om zelf de regie te houden bij de zorg in samenwerking met zorg/hulpverleners maar ook met mensen uit de eigen omgeving. In een korte film worden situaties getoond van vormen van mantelzorg. Mantelzorg ontstaat meestal in de privésfeer en vanuit een vanzelfsprekendheid waarin men steeds de grens verlegt en de mantelzorger er in mee glijdt. Soms een sluipend proces waardoor je plots in een situatie geraakt die voor alle partijen niet wenselijk is. Roep tijdig hulp in van de daarvoor bestemde instanties of via huisarts of maatschappelijk werk. Vaak willen kinderen graag meer doen maar worden niet gevraagd door de ouder want “ze hebben het al zo druk”. Ook jongeren zijn soms gekoppeld aan een zorgsituatie in geval van bijv. alcohol- of drugsverslaving van een ouder. Zij groeien er in op en voelen het niet als een belasting maar als een zorgplicht. Van groot belang is dat dit gesignaleerd wordt en er begeleiding komt voor deze groep. Dan is er de groep werkende mantelzorgers, die vaak in een lastige situatie verkeren. Veel zaken moeten geregeld worden binnen kantooruren en dat betekent dat zij tijdens hun werk druk zijn met allerlei andere zaken(zgn. grijs verzuim). Vaak wordt de zorgtaak verzwegen in de werkkring omdat men bang is voor het verlies van de baan. Voor alle partijen ongewenste situaties, dus ook hier is het belangrijk om tijdig hulp in te schakelen. De boodschap die Mark ons meegeeft is: Mantelzorger kijk kritisch naar jezelf en de situatie en als de zorg te groot wordt deel deze dan! Verder is het van groot belang, met het oog op o.a. de vergrijzing en de vermaatschappelijking in de zorg, om een mantelzorgvriendelijk klimaat te creëren zodat werk en zorg samen kunnen gaan. Ondanks het feit dat het onderwerp beladen kan zijn wordt het een informatieve en ontspannen avond. Op 17 maart is er een muzikale avond verzorgt door Kees Schilder uit Volendam en op 22 maart een Paasworkshop. Graag tot ziens. Het Bestuur Mantelzorg