Mariaviering

MARIAVIERING in de H. Cunerakerk in Nibbixwoud:

Op 16 mei 2018 is de jaarlijkse Mariaviering gehouden in bovengenoemde kerk. Van oudsher is de meimaand Mariamaand en de jaarlijkse viering wordt georganiseerd door het gewest Hoorn.

Het thema dit jaar is “Luisteren kan licht brengen”. Een woord van welkom, het aansteken van de KVG-kaars en het lezen van een gedicht, geschiedt door gewestvrouw Els Verbruggen.

Voorganger Tiny Immen verzorgt de inleiding, lezingen en overwegingen waarbij Maria centraal staat als een bijzondere vrouw en moeder om mee te werken aan het heil van alle mensen. Zang is er van het Werenfridus dameskoor uit Wervershoof o.l.v. Nel Schouten met Jan van der Leek als organist.

De afdelingen van het KVG zijn goed vertegenwoordigd en de besturen van de vereniging leggen bloemen neer bij Maria. De gehouden collecte is bestemd voor een project van Melania in Oeganda waarbij 30 plattelandsvrouwen werken in een mandenmakerij om in hun levensbehoeften en dat van hun gezin te voorzien. Een geslaagde viering, een volle kerk met na afloop koffie of thee en gelegenheid om elkaar te spreken.