Bestuur


Voorzitter:
Anneke Koomen-Grent
Liederik 7
Tel.  0228 – 582079
Secretaris:
Vera Bot-Kamp
De Vooruitgang 11
Tel. 06 – 28860543
Penningmeester:
Annie van Ophem-Groot
Slotlaan 24
Tel. 0228 – 582402
Notulist:
Els Mol-van Galen
De vooruitgang 13
Tel. 0229 – 236855
Ledenadministratie:
Rita Schenk
Slikkerdijk 8
Tel. 0228 – 582645
Reiscommissie:
Ans van Dekken-Haakman
Dr. Pinxterplantsoen 29
Tel. 0228 – 583515

Mariska Meester-Vertelman
Dr. Pinxterplantsoen 63
Tel. 06 – 13692050
W.V. Samen