Informatie


Contributie €30,00 per jaar:
Graag overmaken voor 1 april op gironummer: NL17INGB0005147698 t.n.v. W.V. Samen te Wervershoof (o.v.v. uw volledige naam).
Opgaves en opzeggingen:
Een opzegging graag voor 1 december doorgeven bij de ledenadministratie:
Rita Schenk
Tel. 0228 – 582645
aschenk@quicknet.nl Ook voor nieuwe leden kunt u bij haar terecht.
Kledingactie:
We zamelen de kleding in voor Sam’s kledingactie. Hoe en wat er met de kleding gebeurt kunt U lezen op de site www.samskledingactie.nl. Uw gedragen kleding kunt u het gehele jaar inleveren bij Arie Ruiter, Neuvel 11 in Wervershoof.
Verzoek:
Wilt u bij een jubileum of ziekte een berichtje aan een van de bestuursleden doorgeven? Wij zorgen dan voor een attentie.
W.V. Samen