Geschiedenis

De geschiedenis van onze Vereniging

Op 17 maart 1950 is het KVG (Katholiek Vrouwengilde) afd. Wervershoof opgericht met als doel om vrouwen een zelfstandige plek in de samenleving te laten verwerven en het stimuleren van contacten met elkaar en andere afdelingen met hierachter de kerk als instituut. Een landelijk en provinciaal KVG was er als koepel boven de afdelingen. Vanaf de oprichting werden vrouwen d.m.v. cursussen en thema avonden gestimuleerd hun kennis en maatschappelijke betrokkenheid te verbreden. Door de emancipatie en de scholing voor vrouwen leek de oorspronkelijke doelstelling bereikt en op 31 december 2006 werd KVG Noord-Holland ontbonden en zijn we als zelfstandige vereniging verder gegaan. Hiertoe is ook voor een naamsverandering gekozen en zo is W.V. Samen ontstaan. Een open vereniging, toegankelijk voor alle vrouwen ongeacht leeftijd, afkomst, geloof of geaardheid met een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

wervershoof

W.V. Samen