Oudermishandeling

Voorzitter opent op 21 maart de vergadering met een gedicht ‘’Oud worden in deze tijd’ en dit sluit aan op het onderwerp van vanavond over ouderenmishandeling, waarbij we niet moeten denken aan slaan of een overval, want dan is hetmisdaad. Spreker Truus Meyer-van den Berg legt het uit.

Het klinkt misschien als een beladen onderwerp maar Truus, een gepensioneerd politievrouw, geeft les aan medewerkers van o.a. thuiszorgorganisaties en houdt lezingen zoals bij onze vereniging waarbij de signalering van mishandeling een belangrijk punt is. De definitie van ouderenmishandeling is `handelen of nalaten van handelen waardoor een persoon lijdt`. Dit lijden kan zijn lichamelijk, psychisch maar ook materieel en er is altijd een relatie tussen slachtoffer en pleger.Er kan sprake zijn van moedwillige mishandeling uit desinteresse, wraak of financieel gewin maar ook uit onmacht door bijv. overbelasting van een mantelzorger. Er heerst een taboe rond dit onderwerp, dit kan zijn uit schaamte of angst omdat de pleger niet meer op bezoek zal komen en dan maar liever verkeerde aandacht dan isolement denkt de betrokkene. Dit taboe is moeilijk te doorbreken en daarom is het signalerenhiervan heel belangrijk. Bij het krijgen van een “niet pluis gevoel “gelijk actie ondernemen. Dit kan zijn door naasten of professionele hulp in te schakelen. Plegers kunnen zijn kinderen of kleinkinderen, partner(ex), andere familieleden of derden.                                    

Slachtoffers zijn voor 70% vrouw (omdat vrouwen nog steeds ouder worden dan mannen). Risicofactoren voor mishandeling zijn een sociaal isolement, een familiegeschiedenis waar bijv. dingen onder de pet zijn geschoven en ingrijpende voorvallen.                                                                                          

Bij signalering kan men hulp inroepen van medewerkers bij het Steunpunt Huiselijk Geweld op tel. 0800 -2000. Hier kan men het gesprek aangaan en wordt men doorverwezen naar gespecialiseerde hulp op dit gebied zodat er op de juiste wijzekan worden ingegrepen. Het verbeteren van het netwerk en het ondersteunen van mantelzorgers is ook een belangrijke factor ter voorkoming van mishandeling.

Tot slot wordt er een korte film vertoont, waar gebeurd en nagespeeld door acteurs, waarin kleinzoon de financiën voor opa regelt maar hem uiteindelijk met een huurschuld  en een lege bankrekening opzadelt en uitzetting met veel inspanning van instanties kan worden voorkomen. Door de vele voorbeelden die zij vanuit haar praktijkervaring geeft krijgen we een duidelijk beeld dat ouderenmishandeling vele facetten kent en het houdt nietvanzelf op! Dus ingrijpen is van essentieel belang. Het doel van het Meldpunt en voor Truus is pas bereikt als mishandeling herkent wordt en er snel hulp geboden kan worden.

Voorzitter bedankt spreker met bloemen voor haar duidelijke en ook actuele presentatie.

Ter afsluiting meldt de voorzitter dat op initiatief van de Dorpsraad een commissie is gevormd die een nieuwe kernvisie gaat schrijven. Een visie van, door en voor de bewoners van Wervershoof ten aanzien van leefbaarheid en welzijn. Op 15 april is er een inloopavond in De Schoof (nadere info zie Binding) waarop U geïnformeerd wordt over toekomstige plannen maar waar ook Uw inbreng van belang is!

Graag tot ziens op onze volgende avond op 25 april in De Schoof.

Het Bestuur van WV SAMEN