Wereldvrouwen

Op de onlangs gehouden thema-avond is het onderwerp “Wereldvrouwen”. In de maand maart wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Internationale vrouwendag. De vrouwendag is ontstaan in het begin van de 20ste eeuw toen vrouwen wereldwijd begonnen op te komen voor hun rechten. Voor deze avond heeft het bestuur de heer Rob van Eck uitgenodigd die een presentatie geeft met als titel “Wereldvrouwen 12”. Twaalf vrouwen die de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed in de periode waarin zij leefden. Bijvoorbeeld t.a.v. medische wetenschap, moed en trouw, natuurkunde, vrouwenrechten, vooroordelen over lepra en aids en rassenscheiding.

We noemen Hildegard van Bingen, een Duitse benedictijnse abdis, actief op velerlei gebied. De botten van Hildegard bevinden zich in de parochiekerk St. Hildegard, te zien in de film ‘De beentjes van Hildegard”.

Ook Jeannne dÁrc, de Maagd van Orléans en een nationale heldin van Frankrijk.

Marie Curie, schei- en natuurkundige, pionier op het gebied van radioactiviteit en heeft twee keer de Nobelprijs mogen ontvangen.

Aletta Jacobs, heeft zich ingezet voor vrouwenkiesrecht en kreeg van minister Thorbecke toestemming om als eerste meisje medicijnen te mogen te studeren in Groningen.

Prinses Diana, beschermvrouwe van vele projecten, brengt problemen in diverse landen aan de orde zoals het opheffen van het stigma rond aids.

Rosa Parks, burgerrechtenactiviste, bekend geworden door haar verzetsdaad (1955) waarbij ze weigerde haar zitplaats af te staan aan een blanke passagier.

Ook moeder Teresa en Florence Nightingale, kunstenares Berthe Moriset, Anne Frank, Cleopatra en Malala horen in dit rijtje. Zij hebben met hun visie, moed en hoop de wereld doen veranderen. Dit zijn slechts enkele namen maar vele andere vrouwen worden door spreker genoemd en geroemd om hun bijdrage aan alle vrouwenrechten van nu. Een boeiende avond met een goede opkomst.

De volgende avond is op 25 april verzorgd door het Rode Kruis.

Graag tot dan namens het bestuur. (voor info www.wvsamen.nl)

Wereldvrouwen
Wereldvrouwen