Jaarvergadering 2020

Op een voor ons afwijkende dag, vrijdag 24 januari, vindt de jaarvergadering plaats. Dit vanwege het feit dat Jan en José Bakker op die datum hun 60-jarig huwelijk willen vieren en wij een dagje zijn doorgeschoven. Middels een kaart danken zij het bestuur voor de medewerking en melden een onvergetelijke dag te hebben gehad. Voorzitter heet de 79 leden welkom, alsmede twee nieuwe leden. Notulen, jaarverslag en financieel verslag worden goedgekeurd met een toelichting van Afra Schoorl wat betreft de kascontrole. Prima overzicht en positief saldo. Voor het nieuwe jaar meldt Margot Breg zich aan om mede de kascontrole uit te voeren. Het jaarprogramma wordt toegelicht en we kunnen dit nieuwe seizoen een lezing verwachten over o.a. geheugenproblemen door een GZ-medewerker, weerman Jan Visser, een schrijfster, wandelen, fietsen, busreisje naar Leeuwarden maar vooral het feest rondom ons 70-jarig bestaan dat gevierd wordt op 13 maart. Bij de rondvraag meldt Margriet de Vries dat er op 21 maart weer een bus richting Amsterdam gaat voor de Stille Omgang (t.z.t. meer info via pers) en bedankt Martha Schuitemaker het bestuur voor haar inzet. Vervolgens worden de jubilarissen in het zonnetje gezet: 25 jaar lid: Thea Immen en Coby Ketting 40 jaar lid: Cathy Kuin en Maria Schouten 50 jaar lid: Sitha Boos en Emmie Stokkermans (beide dames zijn vanaf nu erelid) Voor hen zijn er felicitaties, een woordje van de voorzitter, bloemen en de foto. Helaas is op 8 januari overleden Ria Steltenpool-Dudink; zij behoorde ook tot de 50-jarige jubilarissen. Voorzitter sluit de vergadering en vervolgens spelen we bingo waarbij de opbrengst dit jaar niet gaat naar een project of goed doel maar naar onze eigen vereniging ter financiering van de festiviteiten rondom ons jubileumjaar. Het is gezellig cijfers wegstrepen en als laatste ronde zijn de cijfers verwerkt in een verhaal. Er kan gekozen worden uit vele mooie prijzen, ingebracht door leden, bestuur en ‘t Fortuin en is er een troostprijs voor diegenen die buiten de prijzen zijn gevallen. Aan het eind van de avond maakt de penningmeester bekend dat er 870 euro is opgehaald. Een heel mooi bedrag ter ondersteuning voor de organisatie van ons feest waarvoor dank aan alle deelnemers. In februari ontvangt iedereen het nieuwe jaarprogramma en zien jullie dan graag terug. Het Bestuur W.V.Samen